NBA竞猜
NBA竞猜app下载
《蛾术》

《蛾术》

顾 问:致之 
编 委:陈谊 金晓东 王亮 宋一明 林振岳
发 行:蛾术编纂处
印制时间:二○一五年九月


发刊辞

 “蛾術”曷謂也?有取於《學記》之言也。《記》曰“蛾子時術之”,鄭注謂:“蛾,蚍蜉也。蚍蜉之子,微蟲耳,時術蚍蜉之所為,其功乃復成大垤。”此言學之積微而漸至大成也。明清以來,多有以“蛾術”名齋名集者。若明之邵復孺(亨貞)、清之陳莼涘(庭學)有《蛾術集》:清沈補堂(豫)有《蛾術堂集》,沈磵房(名蓀)有《蛾術堂文集》;趙紹厚(仍垕)有《蛾術軒集》,李介夫(如筠)有《蛾術齋詩集》;而以王西莊(嗚盛)《蛾術編》名最著焉。吳縣王欣夫(大隆)先生,室號學禮齋、抱蜀廬、管窺居,晚年(一九五七年,丁酉)因獲清錢十蘭(坫)篆書“蛾術軒”扁額(嘉慶甲子所作,歸安吳平齋舊藏),喜而揭諸壁,遂以此名其書齋。先生畢生役志於鈔校書籍、保存遺文,曾與趙學南(詒琛)先生共編《紀年業編》,集資同好,編刊文獻,歷時八載。後進小子,感慕於先生之志業,遂以《蛾术》名刊,藉以傳佈前賢遺稿,並附登師友近作,亦有取於“時術”之義,且以有以示先生之名績永矢勿諼云爾。
 

目 录

 石梅载笔 / 吴县 王欣夫
 吴县胡先生传 / 吴县 王欣夫
 胡绥之先生题跋辑录 / 元和 胡玉縉
 吴县王大隆先生传略 / 致之
 王欣夫与《文献NBA竞猜app下载讲义》 / 致之
 蛾术轩藏书题跋真蹟序 / 致之
 胡玉縉与《续修四库提要》 / 乔秀岩
 奉宽《续修四库提要》叁篇点註 / 李勤璞
 写书根 / 林振岳
 古书的编号 / 林振岳
 《乐庵写书图序》小识 / 王亮
 王荫嘉手批《铁琴铜剑楼藏书目录》书后 / 李军
 辨伊秉綬赠金宋湘事 / 宋一明
 蒋光焴与邵懿辰交游考述 / 金晓东
 

插图目录

 钱坫篆书蛾术轩扁额
 胡绥之先生像
 胡玉縉跋《何子清先生遗文》
 王欣夫先生像(一九叁六年)
 王欣夫先生跋周锡瓚稿本《琴清阁书目》
 蒋汝藻手录《鹤山先生大全集》
 王荫嘉用印
 竹石图(陈从周画 王大隆题)
 俞平伯跋《名人尺牘节录》

 

发表评论

xxfseo.com